Wijziging Subsidieregeling Opleidingen Jeugd GGZ-instelling 2015-2017

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 oktober 2015 met kenmerk 836791-141274-MEVA, houdende wijziging van de bijlage van de Subsidieregeling Opleidingen Jeugd GGZ-instelling 2015-2017.