Voor vragen over de Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Directie MEVA van het Ministerie van VWS.
Telefoon: 070 - 340 7115 / 340 7400.