De beschikbaarheidbijdrage voor (medische) vervolgopleidingen wordt uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Het toewijzingsproces om tot een toewijzingsvoorstel en een verdeelplan te komen valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Hieronder vindt u per jaar de relevante documenten.

Zie ook